RODO

ITPS

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UDZIELANA PRZY ROZPOCZĘCIU ŚWIADCZENIA USŁUG.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

I. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ITPS SP. Z O.O. z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. Wojska Polskiego 66/2 , zwanym dalej Domem Aktywnego Seniora.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do:
zawarcia z Tobą umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

wykonania zawartej umowy, w tym do świadczenia usług związanych z pobytem podopiecznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu wykonania obowiązku prawnego związanego z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, co wynika z ustawy o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Dom Aktywnego Seniora Centrum, w tym celu realizacji zamówień oraz zakupów zleconych przez Państwa tj. naszych Klientów.

 

III. Odbiorca danych

 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. lekarzom i dietetykom, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, likwidatorom szkód, ubezpieczycielom;

 

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Polski/Unii Europejskiej/EOG

 

V. Okres przechowywania danych osobowych

 

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń́ z umowy.

 

VI. Twoje prawa:

 

Przysługuje Ci:

  • a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  • b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
  • c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać́, abyśmy je usunęli.
  • d) ograniczenia przetwarzania danych.
  • e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • f) prawo do przenoszenia danych.
  • g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: itps@interia.pl zadzwoń pod numer:+48 537 854 652 lub zgłoś się̨ bezpośrednio w siedzibie administratora. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie przez Ciebie danych jest:

  • a. warunkiem zawarcia umowy
  • b. w zakresie ich wykorzystania w celach marketingowych – dobrowolne

Jeżeli nie podasz danych wskazanych w pkt. a powyżej możemy odmówić zawarcia umowy.

 

Skontaktuj się z prywatnym domem opieki na Dolnym Śląsku

Adres

Brzezinka 27A
woj. Dolnośląskie

Telefon